Dakota, territorium i midtre USA 1861–89. I 1889 delt i delstatene North Dakota og South Dakota.