Dagomba, tidligere afrikansk statsdannelse i det nåværende Ghana, vokste frem på 1300- og 1400-tallet gjennom utvandring fra Mamprusi-riket. Omfattende handel med eksport av kolanøtter, gull og slaver fra skogsområde i sør og nordover. Handelen ble begrenset på 1600-tallet, da Goja-riket avskar Dagomba fra skogene i sør. Da Ashanti-riket ekspanderte ble Dagomba erobret 1744–46.