Dagfinn, mannsnavn, av norrønt Dagfinnr el. Dagfiðr, sammensatt av Dag og Finn. Navnet er undertiden blandet sammen med det lånte David. Navnedag 2. januar.