Dag Magne Staurheim, norsk grafiker; utdannet som bokkunstner på Statens håndverks- og kunstindustriskole 1970–73 og hos Chrix Dahl 1973–74. Hans raderinger, flere av dem i Nasjonalmuseet i Oslo, viser en frodig, ofte grotesk fantasi, og har gjerne en politisk-religiøs tematikk.