Dag Klaveness var en norsk limnolog ved UiO., født i Sandefjord 29. august 1945, død i Oslo 20. oktober 2020. Han var utdannet cand. real i marin botanikk ved UiO i 1971. Hans første vitenskapelige arbeid var om en gruppe mikroalger, kalkflagellater. Etter ansettelse som universitetslektor i limnologi i 1974, skiftet han til undersøkelser av planteplankton i innsjøer. En spesiell interesse var mineraldannende mikroorganismer. Han var professor fra 1992. Han underviste ved flere kurs for biologistudenter og veiledet mange studenter fram til cand. real., cand. scient og doktorgrad. Etter oppnådd pensjonsalder var han professor emeritus ved seksjon for akvatisk biologi og toksikologi på Institutt for biovitenskap.