Dag J. Opedal, norsk næringslivsleder; utdannet siviløkonom. Ass. direktør i Nora Industrier 1989–91. Etter fusjonen med Orkla økonomidirektør i Nora AS 1991–94 og adm. direktør i Stabburet 1994–99. Kom i 2001 inn i Orklas hovedledelse med ansvar for Orkla Foods og Orkla Brands og ble i 2005 konsernsjef.