Navnet Dacia ble ofte brukt av middelalderlige latinister for Danmark (mer korrekt Dania).