Daði Guðmundsson, islandsk storbonde. Som ivrig tilhenger av reformasjonen kom han i strid med den katolske biskop Jón Arason, og ble bannlyst 1549. Han lot etter henstilling fra Christian 3 biskopen gripe, og denne ble deretter henrettet sammen med sine to sønner.