DTT, fjernsynsignaler på digital form kringkastet fra jordbundne sendere. Det tekniske systemet som benyttes for DDT i Europa er DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial), standardisert av ETSI. Den 26. februar 2004 vedtok Stortinget at DTT skal bygges ut i Norge for å erstatte det analoge kringkastingsnettet. Det ble lagt opp til en etappevis utbygging over hele Norge, med etappevis slukking av de analoge sendingene. Den siste analoge senderen vil bli stengt 1. desember 2009.