Norsk rederi grunnlagt 1981 med hovedkontor på Storebø i Austevoll, og kontorer bla. i Australia, Brasil, Skottland og USA. Leverer tjenester til offshore petroleumsvirksomhet i Nordsjøen, Middelhavet, Sør-Amerika m.m. DOF disponerer nesten 70 forsyningsskip, ankerhåndteringsskip og andre spesialskip (2016), og flere er under bygging. I tillegg disponeres en flåte på om lag 60 fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV). Hovedeier er familien Møgster gjennom selskapet Laco.