DNV GL

Artikkelstart

DNV GL, konsern med virksomhet innen skipsklassifikasjon, sertifisering, rådgivning, inspeksjon og forskning. Stiftelsen Det Norske Veritas eier 100 prosent av aksjene i konsernet DNV GL, som i september 2013 ble opprettet etter at virksomheten til Det Norske Veritas (DNV) og Germanischer Lloyd (GL) ble slått sammen. Tyske Mayfair Vermögensverwaltungs SE eide 36,5 prosent av aksjene frem til desember 2017.

DNV GL er verdens største skipsklassifikasjonsselskap målt i markedsandeler og i antall ansatte. Selskapet driver også omfattende virksomhet innen sertifisering, testing, rådgivning og forskning rettet mot andre industrier enn den maritime sektoren. Selskapet ufører også en rekke oppgaver på vegne av offentlige myndigheter. Ved opprettelsen av DNV GL i 2013 hadde selskapet omtrent 16 000 ansatte. DNV GL driver virksomhet i 100 land. Hovedkvarteret er på Høvikodden, Bærum.

Selskapet ledes fra 1. august 2015 av Remi Eriksen, som tok over etter Henrik O. Madsen. Styreleder er fra 2020 Jon Fredrik Baksaas, som tok over etter Leif-Arne Langøy.

Nøkkeltall

DNV GLs driftsresultat i 2013 var på NOK 1,17 milliarder. Selskapet omsatte for NOK 15,2 milliarder samme år. Nøkkeltallene fra 2013 gjenspeiler at opprettelsen av DNV GL ble gjennomført i midten av september 2013. DNV hadde i 2012 en omsetning på NOK 12,8 milliarder, med et driftsresultat på omtrent NOK 1,04 milliarder. Germanischer Lloyd hadde i 2012 en omsetning på 813 millioner euro.

I 2019 hadde DNV GL en omsetning på 21,6 milliarder kroner med 12 000 ansatte.

Virksomhet

DNV GLs virksomhet er variert hva gjelder aktivitetsområder, tjenestetyper og kundegrupper. Selskapet er organisert som et konsern med fire forretningsområder og en frittstående forretningsenhet: Forretningsområdene Maritime, Oil and Gas, Energy og Business Assurance og et frittstående programvarehus. Den historisk dominerende aktivitetsformen, skipsklassifikasjon, er en del av det maritime forretningsområdet.

DNV GLs ulike produkter og tjenester spenner fra klassifikasjon og sertifisering til testing, verifikasjon, rådgivning og utvikling og salg av programvare. Virksomheten retter seg særlig mot kunder i maritim sektor, olje og gass-industrien og energibransjen, men sertifiseringstjenester rettet mot næringslivet generelt er også en viktig del av selskapets virksomhet.

Maritim

Klassifikasjon av skip og flyttbare innretninger offshore er både historisk og i dag DNV GLs dominerende tjeneste. Klassifikasjon betyr at selskapet utfører tilsyn av skip mens de bygges og videre gjennom hele deres levetid for å kontrollere skipenes kvalitet og tilstand i forhold til et sett av regler som er definert av klassifikasjonsselskapet selv. I dag er klassifikasjon også et krav i den statlige reguleringen av maritim virksomhet. En rekke avtaler mellom klassifikasjonsselskaper og flaggstatsmyndigheter har gjort dette til en integrert del av den internasjonale reguleringen av sikkerhet til sjøs. Regelgrunnlaget for klassifikasjonen har blitt mer koordinert og ensartet, gjennom utstrakt teknisk samarbeid klassifikasjonsselskapene seg i mellom og gjennom krav satt av FNs særorganisasjon for maritime spørsmål, IMO (International Maritime Organization).

Innenfor skipsklassifikasjon er DNV GL markedsledende: I 2013 var 13 743 skip og flyttbare innretninger klassifisert av selskapet. Dette tilsvarer 23 prosent av den klassifiserte verdensflåten målt i bruttotonn, 21 prosent målt i antall enheter. Tjenestene rettet mot maritim bransje omfatter i tillegg til klassifisering også sertifisering av materialer og komponenter, rådgivende tjenester, opplæring og programvare. Omtrent 32 prosent av selskapets ansatte arbeider innenfor den maritime virksomheten.

Olje og gass

DNVs virksomhet rettet mot petroleumsindustrien har vokst frem parallelt med utviklingen av olje- og gassindustrien på norsk sokkel fra rundt 1970. I dag er omtrent 29 prosent av selskapets ansatte engasjert i dette arbeidet, med oppgaver relatert til rådgivning, særlig av teknisk art, verifikasjon, sertifisering og inspeksjon.

Energi

Etter kjøpet av det nederlandske selskapet Kema i 2012 har selskapets tjenester til energibransjen og kraftforsyningen blitt betydelig utvidet, og omfatter testing, inspeksjon og sertifisering av høyspentlinjer og utstyr. Omtrent 17 prosent av DNV GLs ansatte er i dag engasjert i arbeid rettet mot energibransjen, med hovedsete i Kemas hovedkontor i Arnhem,Nederland.

Sertifisering

Sertifisering av ledelsessystemer av ulike typer har siden slutten av 1980-tallet vært del av DNVs tjenestespekter. Her undersøkes og kontrolleres bedrifters systematisering av administrative prosedyrer og prosesser, og den praktiske bruken av disse. Det har særlig vært sertifisering i forhold til internasjonale standarder definert av organisasjonen ISO som har dominert DNV GLs marked. Forretningsområdet Business Assurance, som har ansvaret for slik sertifisering, styres fra Milano. Selskapet erakkreditert i en rekke land for å drive slik sertifisering. Særlig er aktører innenfor matindustrien og helsesektoren viktige kunder. Mer enn 88 000 produkt- og systemsertifikater er blitt utstedt av DNV GL.

Programvare

DNV GLs programvarehus utvikler teknisk programvare og har omtrent 700 ansatte. Utviklingen av teknisk programvare, både til bruk internt i DNV og til salg som egne produkter, har vært en del av DNVs virksomhet siden slutten av 1960-tallet. Porteføljen av programvare har økt gjennom oppkjøp og fusjoner fra begynnelsen av 1990-tallet.

DNV GLs virksomhet er sterkt internasjonalisert, med ansatte i alle verdensdeler. De to hjemmemarkedene, det norske og det tyske, har flest ansatte, men selskapet har også mer enn 1000 ansatte i hvert av landeneUSA, Storbritannia og Kina.

Historikk

Sammenslåingen av virksomhetene i DNV og Germanischer Lloyd fant sted i september 2013, etter at avtalen selskapene seg i mellom ble gjort kjent i desember 2012. Deler av DNVs virksomhet, som eiendom og DNV Petroleum Services ble overført til stiftelsen Det Norske Veritas. DNV Petroleum Services ble solgt til IK Investment Partners i november 2013. DNV og GL hadde flere ganger tidligere diskutert ulike modeller for samarbeid, første gang tilbake i 1868 og sist i 1999 og 2006.

Konsernsjefer

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Paulsen, Gard, Håkon With Andersen, John Peter Collett og Iver Tangen Stensrud, Building Trust: The History of DNV, 1864 – 2014, Oslo 2014.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg