DNB ASA, Oslo, norsk finanskonsern opprettet 2003 ved sammenslutning av Den norske Bank (DNB) og Gjensidige NOR ASA. DNB er Norges største finanskonsern og i 2017 landets femte største bedrift etter Statoil, Norsk Hydro og Telenor.

Den norske stat har en eierandel i DNB på ca. 34 prosent (2017), Sparebankstiftelsen DNB Nor ca. 10 prosent og Folketrygdfondet ca. 6 prosent.

Inntekter på 52,1 mrd. kr. (2016), resultat på 19,2 mrd. kr. og en forvaltningskapital på 2931 mrd. kr. Markedsverdi i mai 2017 var 236 mrd. kr. Første halvår 2016 var det rundt 10 000 årsverk i konsernet. Konsernsjef fra 2007 er Rune Bjerke.

DNB-konsernet har røtter tilbake til Christiania Sparebank, som var Norges første sparebank, etablert i 1822. Historien om DNB starter egentlig med bankkrisen på 1980-tallet. Den norske Bank ble etablert gjennom fusjon 17. april 1990 mellom Bergen Bank (med røtter tilbake til Bergens Privatbank 1855) og Den norske Creditbank  (DnC, grunnlagt 1857). Den ble på det tidspunktet Norges største bank, med rundt 200 milliarder mrd. kr. under forvaltning. Det var en tredjedel av den samlede forvaltningskapitalen i alle norske banker i 1990. Begge bankene hadde opplevd sterk utlånsøkning i årene 1984-89.

Samtidig ble Sparebanken NOR etablert etter en fusjon mellom ABC Bank, Sparebanken Buskerud, Sparebanken Vestfold, Sparebanken Østfold og Sparebanken Østlandet. Årsaken var behovet for strukturendring i banksektoren som en følge av bankkrisen.

DNBs resultat sank betydelig fra 1989 til 1990 og ble ytterligere forverret i 1991 og 1992. Som en følge av nye kapitaldekningskrav som trådte i kraft fra 1. januar 1993, ville banken komme under kravet om 8 prosent dekning. Banken mottok som en følge av dette kapitalinnskudd fra blant annet Statens Banksikringsfond på totalt 3,2 mrd. i perioden 1991-93. DnB ble overtatt av staten i 1992. Som en del av kriseløsningen ble det største norske kredittforetaket, Realkreditt, slått sammen med banken.

I 1996 kjøpte DNB livs- og pensjonsforsikringsselskapet Vital, og styrket med det bankens posisjon innen livsforsikring og kapitalforvaltning. I 1999 fusjonerte DNB og Postbanken. Bakgrunnen for fusjonen var å skape en god norsk løsning i en næring med økende internasjonal konkurranse.

Samme år ble det etablert en ny konsernstruktur der DNB Holding ASA ble morselskap i et finanskonsern bestående av bl.a. Den norske Bank ASA og Vital Forsikring ASA. Vital og Postbanken fortsatte å bli profilert som egne selskap med egen logo frem til de endret navn til DnB i 2011.

Utviklingen innen bankstrukturen på 1990-tallet var preget av flere store konserndannelser på tvers av tidligere bransjeskiller. Sparebanken NOR og Gjensidige Forsikring  (grunnlagt 1847) var to av finanskonsernene som innledet samtaler om en mulig sammenslåing. Vedtak ble gjort i 1998, og i juni 1999 ble konsernet Gjensidige NOR stiftet. Med konserndannelsen fikk Sparebanken NOR et landsdekkende distribusjonsnett. Gjensidige NOR ble omdannet til A/S i 2003

I desember 2002 kjøpte DNB Nordlandsbanken. I 2003 sa myndighetene ja til en fusjon mellom Sparebanken NOR og DNB. Den nye banken, gikk under navnet DNBNOR noen år, før den den 1. januar 2012 tok tilbake DNB-navnet.

Nye tider

DNB er i dag (2017) delt inn i følgende forretningsområder: Personmarked Norge, Bedriftsmarked Norge, Storkunder og internasjonal, DNB Markets, Formuesforvaltning, Produkt og DNB Baltikum. I tillegg kommer støtteområdene IT og Operations, Konsernfinans, Risikostyring, HR og Kommunikasjon. 

Som en følge av nye strukturendringer og teknologiske endringer i finanssektoren besluttet DnB å halvere antall filialer til 57 i 2016. 600 ansatte mistet jobben som en følge av nedleggelsene. 

Flere av bankens tjenester foregår elektronisk. I juni 2015 lanserte DNB betalingsappen Vipps, som på to år fikk 2,5 mill. brukere. I februar 2017 kom SpareBank 1-alliansen, Eika Alliansen, Sparebanken Møre og 15 selvstendige sparebanker inn på eiersiden i Vipps. Selskapet ble etter dette opprettet som et frittstående selskap, hvor DNB har en eierandel på 52 prosent.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.