Forkortelse for eng. direct marketing og direct mail. Se direktereklame og direkte markedsføring.