DM, symbol for Deutsche Mark (tyske mark), myntenhet i Tyskland frem til innføringen av euro.