DI, betegnelse for dieselmotorer til biler der dieseldrivstoffet sprøytes inn direkte over stempeltoppene snarere enn i et forkammer plassert inne i topplokket, på siden av sylindertoppen.