DC-X, forkortelse for eng. Delta Clipper-Experimental, amerikansk eksperimentell bærerakett, se Delta Clipper.