DAP, datamaskin-assistert produksjon, bruk av datamaskiner til å planlegge og styre en produksjonsprosess, kontrollere operasjoner i produksjonen (særlig maskinverktøy og industriroboter) og til å teste ferdige deler. Slike systemer stiller svært store krav til informasjonsflyt, overvåkning, lagerhold m.m.