D/P, forkortelse for det engelske handelsuttrykk Documents against payment, utlevering av (skipnings)dokumenter mot betaling.