D. H. Robertson, britisk sosialøkonom. Professor ved London School of Economics 1938–44, i Cambridge 1944–57. Robertson spilte en fremtredende rolle i utviklingen av pengeteori og makroøkonomisk teori (konjunkturteori) i mellomkrigstiden. Han samarbeidet lenge med J. M. Keynes, som tok avstand fra dennes nye ideer fra 1930-årene.