D-kanal, spesiell datakanal i en ISDN-abonnenttilknytning. D-kanalen har overføringskapasitet 16 eller 64 kbit/s og benyttes først og fremst til overføring av kontrollsignaler (signalering) mellom telenettet og terminalene hos abonnenten. Øverføring av kontrollsignaler er nødvendig bl.a. for å etablere og koble ned forbindelser på B-kanalene. Ledig kapasitet på en D-kanal kan i noen tilfelle brukes til dataoverføring. Se ISDN.