Czartoryski, polsk adelsslekt som stammer fra Gediminas (ca. 1275–1341), storfyrste av Litauen og dermed regnes som en av de dynastiske fyrsteslekter i Polen. Slekten fikk fyrstetittel i Ungarn 1442, i Polen 1569 og i Østerrike 1785, og eide fra 1430 hertugdømmene Klewan og Zukow.