Cyrus West Field, amerikansk forretningsmann, ble 1854 overdratt retten til å strekke kabler mellom USA og Europa over Newfoundland. Etter mange skuffelser og uhell lyktes det 1866 med kjempedampskipet Great Eastern å legge ut den første transatlantiske telegrafkabel, som var enkjernet, guttaperkaisolert og ståltrådarmert. Senere ytte han bistand ved legging av andre sjøkabler.