Cyprian Kamil Norwid, polsk forfatter; studerte kunst og filosofi i Italia og Tyskland 1842–48, og bodde senere i Paris. Norwid viderefører i sin diktning polsk romantikk. Ideologisk representerer han en kristen humanisme med front både mot den fremvoksende kapitalisme og de radikale massebevegelser. Hans poetiske form er vanskelig tilgjengelig. Bare en liten del av hans produksjon ble utgitt mens han levde, og først på 1900-tallet er han blitt anerkjent som en av Polens store diktere. Norwid nådde høyest som lyriker (syklusen Vade-mecum, 1865–66; Chopins klaver, 1865), men skrev også dramaer, episke dikt, noveller, legender og essayer.