Cuthbert Collingwood, britisk admiral. Deltok i den amerikanske uavhengighetskrigen. Slo 1797 den spanske flåten. Var Nelsons nestkommanderende ved Trafalgar og overtok etter dennes død kommandoen.