Curbastro Gregorio Ricci, italiensk matematiker, professor i Padova, skrev bøker om algebra og flateteori. Grunnlegger av den såkalte Ricci-kalkylen, også kalt absolutt differensialregning, som dannet grunnlaget for utviklingen av tensorregningen.