Cumberland River, elv i USA, bielv til Ohio, kommer fra Cumberland Plateau og går gjennom Kentucky og Tennessee, 1106 km lang. Danner i sitt øvre løp Cumberland Falls (21 m). Store damanlegg, bygd ut i 1950-årene av Tennessee Valley Authority (TVA), har gjort elven seilbar i en lengde av ca. 800 km. Største by langs elven er Nashville i Tennessee.