Cubatão, by i sørøstlige Brasil, delstaten São Paulo, på kystsletta, 26 km nordvest for Santos; 119 100 innb. (2007). Viktig industrisenter, grunnlagt 1948. Stort petrokjemisk kompleks, med produksjon av olje, asfalt, plast, syntetisk gummi, propan og butan, i tillegg til drivstoff. Stålverk; store kraftstasjoner. Forurensninger fra industrien har skapt alvorlige miljøproblemer, og området er blitt kjent som «dødens dal» på grunn av den høye spedbarnsdødeligheten.