Kwanza, elv i Angola, renner fra Bié-platået mot nordvest og munner ut i havet sør for Luanda, ca. 960 km lang. Kraftproduksjon. Seilbar i nedre del.