Cryptophyceae, mikroalgeklasse i divisjonen svelgflagellater med brune, grønne eller røde kloroplaster. De fleste artene lever som plankton i ferskvann.