Cronaca, italiensk arkitekt. Virket i Firenze. Han var leder for oppførelsen av domkirkebygget og fortsatte i sin arkitektur den stedlige tradisjon fra Brunelleschis tid. Hans hovedverk er kirken San Salvatore al Monte (1487–1504). Hans mest berømte arbeid er fullførelsen av Palazzo Strozzi (1490–1504, påbegynt 1489 av Benedetto da Majano), hvor søylegården og den antikiserende takgesims er Cronacas verk. Hertil kommer arbeid med den store sal (Sala dei Cinquecento) i Palazzo Vecchio. Palazzo Guadagni tilskrives ham. Han arbeidet også sammen med Giuliano da Sangallo i sakristiet til San Spirito (1489–96); her som i de øvrige bygg hvor han arbeidet sammen med renessansens ledende arkitekter, representerer han en søken mot de eldre florentinske stilidealer.