Provins i Italia, Lombardia; 1771 km2 med 338 690 innb. (2003). Hovedstad: Cremona. Omfatter deler av Posletta, og er gjennomskåret av et nett av kanaler. Det drives et intensivt jordbruk, med dyrking av ris, hvete, mais, silke m.m.