Crafoordprisen, internasjonal ærespris utdelt av Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige for forskning innen matematikk, astronomi, biologi, geovitenskap og polyartritt. Forskningsområdene er valgt ut slik at de skal komplettere prisområdene til Nobelprisen. Utdelt første gang 1982, til matematikerne Vladimir I. Arnold og Louis Nirenberg. Prisen er er finansiert gjennom en donasjon fra Anna-Greta og Holger Crafoord, som også står bak Crafoordstiftelsen, med formål bl.a. å fremme vitenskapelig forskning og undervisning.