Coucy, utdødd fransk adelsslekt, opprinnelig fra Picardie, som 975 av erkebiskopen av Reims ble forlenet med borgen Coucy ca. 30 km vest for Laon. Lenet kom direkte under kongen ca. 1095, og behersket et strategisk viktig område i Nord-Frankrike. Enguerrand 3 de Coucy lot 1230–42 oppføre det store borganlegget Coucy-le-Château-Auffrique. Slekten de Coucy lå stadig i feider både utad og innbyrdes, og en rekke av slektens medlemmer deltok med iver i korstogene. Slekten døde ut med Enguerrand 7 de Coucy (1340–97). Han var gift med Isabella, datter av kong Edvard 3 av England, som utnevnte ham til earl of Bedford. Han innehadde også tittelen greve av Soissons, og døde som tyrkernes fange i Bursa, etter å ha deltatt i korstog.