Cotton Mather, amerikansk forfatter; ble student ved Harvard allerede som tolvåring. Han var umåtelig produktiv, og utgav over 450 til dels svært omfangsrike verk om bl.a. historie, vitenskap (særlig medisin), pedagogikk og teologi. Imidlertid ble hans navn særlig knyttet til hekseprosessene i Salem, som han skrev om bl.a. i Memorable Providences (1689) og The Wonders of the Invisible World (1693). Mather fikk ry for sin arroganse og trang til selvhevdelse, og til tross for sin uomtvistelige begavelse fikk han ikke den lederstilling i samfunnet han selv mente seg berettiget til.