Cosimo Tura, italiensk maler; grunnleggeren av Ferrara-skolen. Hans stil var preget av en glassaktig hardhet i formen og en kald koloritt. Typiske motiver er arkitekturdekorasjoner, samt ornamentale dyr og vekster. I 1470-årene malte han sine to hovedverker, altertavlene i London og Berlin, mens Pietà (Museo Civico, Venezia) trolig er yngre. Store deler av hans produksjon er gått tapt, bl.a. portrettene fra tiden ved familien d'Estes hoff i Ferrara.