Cortaillod, boplass og arkeologisk funnsted fra bredden av Neuchâtel-sjøen i Sveits. Utgravninger har avdekket en landsby av pælebygninger der tre, tekstiler og planterester var sjeldent godt bevart. Cortaillod representerer den eldste neolittiske kultur i Sveits.