Corps de Garde, naturreservat og fjell på Mauritius 720 moh. Berggrunnen består av basalt.