Cornelius Bergh Bugge, født i Bergen, norsk forretningsmann og målmann. Formann i Vestmannalaget 1908–22. Gjennom selskapet Norskt Herbyrge var han fødselshjelper for og sentral investor i mange nynorsktiltak, slik som avisen Gula Tidend, den nynorskspråklige Landsbanken i Bergen 1914–23, og (med garanti) den nynorske utgaven av Bibelen i 1921. Høy risiko i mange av Bugges prosjekter resulterte i personlig konkurs.