Coop Himmelblau, østerriksk arkitektgruppe. Inspirert av de russiske konstruktivistene og Archigram i 1960-årene har den formulert et program for en tidsmessig arkitektur som motsetter seg alle krav om tilpasning til eksisterende bebyggelse og rådende formidealer; presentert 1982. Tankene ble realisert første gang i et advokatkontor, bygd på toppen av en eldre, sentralt beliggende bygning i Wien (1989), utformet som en ekspressiv og dekomponert sammenstilling av ulikeartete materialer og former som skyter ut som broer og vinger og skaper det gruppen betegner som åpne rom.