Conyers Herring, amerikansk fysiker, ved Columbia University 1941–45, professor i anvendt matematikk University of Texas 1946, 1946–78 tilknyttet Bell Telephone Laboratories, fra 1978 professor ved Stanford University. Herring er kjent for en rekke teoretiske arbeider innen faste stoffers fysikk, spesielt innen halvlederfysikken, bl.a. for studiet av konduktansens retningsavhengighet i krystaller, av termoelektrisitet og av elastiske bølger og energien som transporteres av disse.