CPP, ghanesisk politisk parti, stiftet i 1949 av senere statsminister og president Kwame Nkrumah og da som statsbærende regjeringsparti. Nasjonalistisk og sosialistisk masseparti som spilte en avgjørende rolle i kampen for Ghanas selvstendighet (1957); hadde ca. 2 millioner medlemmer før det ble oppløst etter de militæres kupp 1966.