Conti, italiensk adelsslekt, som er kjent siden 1000-tallet, og stammer fra grevene av Anagni og Segni. Til slekten hørte en rekke prelater, kardinaler og fire paver (Lothar, greve av Segni (ca. 1160–1216), pave fra 1198 under navnet Innocens 3; Ugolino, greve av Segni (ca. 1170–1241), pave fra 1227 under navnet Gregor 9; hans nevø Rinaldo, greve av Segni (død 1261), pave fra 1254 under navnet Alexander 4; Michelangelo dei Conti (1655–1724), pave fra 1721 under navnet Innocens 13), foruten motpaven Victor 4 (1138). Til slekten hørte også feltherren Torquato Conti (død 1636), Wallensteins kommandant på Jylland. Familieoverhodet førte tittelen hertug av Guadagnuola; slekten døde ut i mannslinjen 1815.