Constantius 1, romersk delkeiser under tetrarkiet og far til Konstantin. Constantius var født i små kår i Illyria og gjorde en karriere i hæren. Ble underkeiser (caesar) i 293 evt. og utpekt som keiser (augustus) for den vestlige delen av riket, etter at Diokletian og Maximianus abdiserte i 305. Han døde imidlertid kort tid etter i sitt hovedkvarter i Eburacum (York) i Britannia.