Constantin Meunier, belgisk billedhugger, maler og grafiker, elev av sin bror J. B. Meunier, billedhuggeren Ch. Fraikin og maleren F. J. Navez. Debuterte som billedhugger med Bekransningen (1851), men gikk 1857 over til maleriet. Påvirket av Millet utførte han malerier med en sosial og religiøs idé, men det var som illustratør til Lemonniers Le Tour du Monde (1880) at han fant sitt område som skildrer av fabrikkarbeidere og gruvearbeidere. Hans palett ble lysere og teknikken mer impresjonistisk. Han fant imidlertid skulpturen bedre skikket til gjengivelse av realistiske motiver og tok denne kunstarten opp igjen. Stilistisk viser han påvirkning fra Rodins impresjonisme, men når etter hvert frem til et klarere og strengere formspråk. Gjennom den skulpturale skildring av gruvearbeideren og hans miljø sikret han seg en fremstående plass i europeisk skulptur i siste halvdel av 1800-tallet. Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo eier Gruvearbeider (relieff), Arbeider (statuett) og Anvers (byste).