(Entente-rådet), vestafrikansk samarbeidsråd, dannet 1959, bestående av fem stater som tidligere var en del av Fransk Vest-Afrika: Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Niger og (fra 1966) Togo. Rådet har hovedkvarter i Abidjan, Elfenbenskysten, og møtes årlig til konferanse på statssjefsplan. Organisasjonen har som formål å fremme økonomisk utvikling i regionen, å bistå i spesifikke prosjekter, å skaffe midler utenfra til utviklingsformål og å oppmuntre til økt handel mellom medlemsstatene.