CIC, internasjonal jaktorganisasjon, grunnlagt 1930, med formål å ivareta jaktinteresser og viltstell på internasjonal basis. Hovedsete i Paris.