Conrat Meit, tysk billedhugger. Fra 1512 arbeidet han ved Margrete av Østerrikes hoff i Mecheln. Han var i 1526–32 med på å skape de særpregede gravmonumentene i kirken i Brou, Frankrike. Gjennom tallrike byster og småskulpturer i alabast og tre fremstår han som en banebryter for renessansen i tysk og nederlandsk kunst.