Conradson-prøven, bestemmer koksingstendensen for smøre- og fyringsoljer. En liten oljeprøve veies og varmes opp etter et fastlagt temperatur- og tidsskjema i en ildfast digel til den er totalt forkokset. Normal maksimal vektprosent koks i fyringsoljer er for lettere oljer 0,5 %, for mellomtunge oljer 5 % og for meget tunge oljer 15 %. Navn etter forskeren Pontus H. Conradson.