Conrad Beck, sveitsisk komponist. Utdannet i Zürich, Berlin og hos Nadia Boulanger i Paris. 1938–66 musikksjef i kringkastingen i Basel. I sin musikk, som viser påvirkning fra Honegger og Roussel, forsøkte han å smelte sammen germanske og romanske stilelementer, og hans verker er sterkt polyfone. Komposisjoner for orkester er det sentrale i hans produksjon. Han skrev således 7 symfonier og en rekke konserter, dessuten kantater, kammermusikk m.m.