CIO, amerikansk landsorganisasjon av industriarbeidere; dannet 1935 under navn av Committee for Industrial Organization da 8 fagforbund innen American Federation of Labor (AFL) opprettet sin egen sammenslutning på grunn av uenighet om organisasjonsprinsippene. AFLs ledelse holdt fast ved forbund av faglærte arbeidere, mens formannen for den nye sammenslutningen, John Lewis, ønsket organisering industrivis, og dette ville åpne adgang for ufaglærte industriarbeidere. Den nye organisasjonen ble utstøtt av AFL 1936 og holdt 1938 sitt første møte under sitt senere navn. Medlemstallet økte raskt, men stabiliserte seg etter den annen verdenskrig på omkring 6 mill. CIO inntok en sterkere samfunnskritisk holdning enn AFL og gjorde seg gjeldende ved valgene ved stort sett å støtte det demokratiske parti. Den radikale John Lewis' brudd med CIO 1940 i spissen for kullgruvearbeiderforbundet som protest mot flertallets støtte til president Roosevelts utenrikspolitikk, jevnet veien for tilnærming mellom AFL og CIO. Denne kom i stand 1955. Se American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations.